Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
zijn zoontje achter hem liep, liet hij er als bij ongeluk
eenigen op den grond vallen. Of Lodewijk er nu ook spoedig
bij was om ze op te rapen!
— „Vader! u laat kersen vallen: mag ik die opeten?"
vroeg hij.
— „Zoo, vallen er op den grond ?" zei de vader, ,ja, eet
ze dan maar op."
— „Dat smaakt!" zei Lodewijk. „Hoe heerlijk in zulk
een warmte !"
Voortdurend het de vader zoo nu en dan een tiental ker-
sen vallen en de jongen raapte ze ijverig op. Eindelijk wa-
ren al de kersen uit den zak des vaders verhuisd naar de
maag van den knaap.
— „Ziet ge nu wel," sprak de vader, toen zij tehuis ge-
komen waren, „dat ik wel verstandig handelde, toen ik het
hoefijzer opraapte. Ik behoefde mij slechts eenmaal te buk-
ken en gij hebt u wel tienmaal moeten bukken Denk er
nu altijd aan, dat kleinigheden niet te versmaden zijn en
stel op alles prijs."
OPGAVEN.
I. Vul in met e of ee.
h —ren, 1 —zen, kast —len, b —ven, m —zen, tract —
ren, b —ker, gen —zen, v —ren, st —nen, d —ken,
z-gen, t-nen, gel-gen, kl-ren, r-gen, vr —zen.
n. Vul in met o of oo.
k —men, h —pen, t —nen, w —nen, 1—pen, k —pen,
gen —men, b —men, 1 —ten, h —ren, n —dig, —gen,
— ren, st —ten, -ver, vr —lijk.
III. Vul in met au of om.
P-w, r-w, d-w, st-t, h-t, bl-w, t-w, h-w,
1 —w, g —wdief.