Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
— „Lodewijk ! daar ligt een oud hoefijzer," sprak de va-
der, „raap dat op."
— „Och ! wat zal ik daarmee doen," gaf de knaap ten
antwoord ; en meteen schopte hij het in het gras aan den
kant van den weg. Zonder een woord te spreken raapte de
vader nu het hoefijzer op en stak het in den zak.
Warm en bezweet kwam men eindelijk in het dorp. De
vader verkocht nu het gevondene aan een handelaar in oud
ijzer voor twee en een hal ven cent.
— „'t Was immers de moeite niet waard, vader, om dat
ding mee te nemen," sprak nu Lodewijk. „want het is toch
maar een halve stuiver waard."
— „Mij dunkt, dat het wel de moeite waard was, „sprak
de vader. „Ik zie daar ginds een vrouw, die fruit verkoopt;
ik zal daar voor het ontvangen geld kersen koopen."
Zoo gezegd, zoo gedaan. In een papieren zakje kreeg de
vader een paar handen vol kersen. Hii stak ze in den bin-
nenzak van zijn jas.
Toen men nu nog een poosje rond geloopen en al de
boodschappen gedaan had, keerde men terug.
— „Vader, het is zoo warm en ik heb zulk een grooten
dorst, zou ik hier niet ergens wat drinken kunnen krijgen,"
zei Lodewijk onderweg.
— „Neen beste jongen, hier niet," antwoordde de vader,
„er is hier nergens een herberg; gij moet maar geduldig
wachten, tót wij tehuis zijn."
Lodewijk kon haast niet meer loopen van vermoeidheid
en dorst; hij liep ook niet langer naast, maar achter zijn
vader. Van tijd tot tijd moest deze zelfs eventjes bhjven
stilstaan om Lodewijk in te wachten. ,
Nu haalde de vader de kersen voor den dag, en terwijl