Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
om aan te duiden aan welken kant der stad de brand was
uitgebroken. Daarop was de gansche stad in rep en roer
gekomen.
't Was dan ook een hevige brand daar in de Nieuwstraat.
Een groot logement stond in volle vlam. De gansche omtrek
werd in den donkeren nacht helder verlicht door de hoog-
opgaande vlammen. Hoe de brand ontstaan was, wist nie-
mand te zeggen. Misschien was de meid in de keuken on-
voorzichtig geweest met het vuur, of misschien ook wel had
de kaars van een reiziger het ongeluk veroorzaakt. En een
groot ongeluk was het. Denk eens wat er in dat logement
al verbrandde ! Tafels en stoelen en bedden en alle andere
huismeubels waren spoedig door de vlammen verteerd. En
weinig had het gescheeld of er waren ook menschen in de
vlammen omgekomen. Op de derde verdieping sUep een
vrouw met een tweejarig kindje. Hare kamer was reeds vol
rook, toen zij wakker werd, en zij zag geen kans om de
trap af te komen, die reeds begon te branden. Twee sterke
mannen vlogen toen met haast de trappen op en brachten
moeder en kind behouden beneden, 't Was een groot geluk,
dat er bij den brand geen menschenlevens waren te betreu-
ren, en dat men zoo spoedig de vlammen had gebluscht.
Drie brandspuiten hadden namelijk dikke stralen water in
het brandende gebouw geworpen en zoo was het gelukt ook
de huizen, die er naast stonden, voor brand te beveiligen.
Wij willen hopen, dat er niet gauw weer zulk een onge-
luk komt, en als wij ons 's avonds ter ruste begeven, wil-
len wij niet vergeten om tot God te bidden, dat Hij ons
in den donkeren nacht bescherme tegen ramp en leed.
Toon ons Uw goedheid en Uw macht
Door Uw bescherming dezen nacht.