Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ik zal u eens een geschiedenis vertellen van iemand, die dit
gebod goed opvolgde.
Vader stak de pen achter het oor, moeders handen ston-
den een oogenblik stil en de oudste zoon keek van zijn
boek op.
— „Daar was een oorlog tusschen twee landen," zoo be-
gon de vader. „De vorsten dier beide rijken trokken elkander
met groote legers te gemoet. ~ Een verschrikkelijke strijd
had plaats en vele lijken bedekten aan den avond van den
dag het slagveld. Tusschen die dooden lagen ook hier en
daar nog zwaar gewonden. Een van deze laatsten kermde
van pijn. Een soldaat, die daar juist langs kwam, ging naar
den ongelukkige en vroeg hem, wat hij voor hem doen kon."
— ,,Ach! ik heb een ondragelijken dorst," antwoordde
de lijder. „Zoo ge kunt, bezorg mij dan wat drinken."
De ander haalde nu zijn veldflesch voor den dag. In dien
tusschentijd had echter de gewonde aan de uniform van
den ander bemerkt, dat deze niet tot zijn leger, maar tot
het vijandelijke behoorde. Nu richtte hij zich half op, nam
zijn geladen geweer van den grond en legde met inspanning
van al zijn kracht aan op den man, die hem drinken wüde
geven. Eer deze nog had bemerkt, wat de gewonde deed,
floot hem reeds een kogel langs het oor. Gelukkig had het
schot gemist.
— „Nu ben ik niet bang meer voor u," sprak thans de
edelmoedige soldaat met de veldflesch. „Ik zie, dat ge de
kracht niet bezit om uw geweer opnieuw te laden, of om
naar den sabel te grijpen. Hier hebt ge water, drink er van
zooveel ge wilt."
— „Wat dunkt u," zei nu de vader tegen Cornelis, „deed
die man niet wel aan zijn vyanden? Zoo moet gij ook doen