Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
Met David enkel leed en ongemak gedragen.
Hij stond toen op den weg een weinig uit het heir,
Hij lette op zijn beroep en paste op zijn geweer.
Hij wandelde aan een berg en ging een deuntje zingen,
Ten einde dat de slaap hem niet en zou bespringen.
Al is het land in roer, hij voedt een stillen geest;
Het blijkt uit zijn gezang, dat hij den Heere vreest.
Terwijl de krijgsman zong, begon de zon te rijzen.
Om al wat duister is den menschen aan te wijzen.
En ziet, een herdersknaap, die naar zijn kudde ging,
Die spreekt den krijgsman aan en zegt hem alle ding.
En zegt hem bovenal hoe Nabal is getreden
Den weg van alle vleesch, en, van den dood bestreden.
Den laatsten adem gaf, en dat zijn jonge vrouw
Is zonder eenig kind gelaten in den rouw.
Juist op dien eigen dag was David opgerezen.
Om vroeg reeds bij zijn volk en in het veld te wezen.
Hij had alreeds op zijde een groot en prachtig zwaard,
En zag voor zich getoomd een frisch en moedig paard.
Maar ziet! nu komt daar Kenas, en zegt hem goedendag.
En zegt hem nog veel meer, dat op zijn harte lag.
„Geluk, O machtig vorst, uw leed is nu gewroken,
„Uw schaamte weggedaan, de smaadheid afgebroken.
„Zie, Nabal is gereisd naar 't onderaardsche dal,
,Zoodat hij nimmermeer ons weder honen zal.
„Het was hem aangezegd, wat gij hadt voorgenomen,
»En daardoor is een schrik hem schielijk overkomen ;
„Een schrik vol diepen angst, zoodat hij nederviel,
„En is te dezer stond een hchaam zonder ziel."
J.