Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
III. Vul hier woorden in, die zeggen hoe de dingen zijn :
De veertien.....dagen, die de.....Hendrik
nog in het.....huis moest bUjven, vlogen voor-
bij. De.....morgen was aangebroken, waarop
de.....jongen vertrekken zou. De ... . vader
had nog wat tegen zijn......zoon te zeggen.
De......Heer wil het......gebed hooren.
Uw .... lieve moeder en ik willen ook gedurig voor
u bidden. _
25. De dood van Nabal.
'eet ge wel, wie Nabal was? Niet? Nabal was een
rijk man. Hij had verbazend veel vee. Hij woonde in het
land Kanaan. Een geruimen tijd had David, met vele sol-
daten, in zijne nabijheid vertoefd. David had zijn vee en
zijn herders geen kwaad gedaan, hij had ze zelfs beschermd.
Toen nu Nabal op zekeren tijd een groot feest had, zond
David er eenige van zijn soldaten heen om te vragen of
zij ook wat levensmiddelen konden krijgen. Hij dacht: de
man zal ons wel wat vleesch of wat vijgen of wat rozijnen
geven. Maar Nabal was gierig. Hij gaf niets, ja hij schold
David zelfs uit voor een oproermaker en een lediglooper.
Nu werd David boos. Hij wilde den gierigaard en zyn
gansche huis dooden. Gelukkig bedacht David zich nog
weer; hij deed Nabal toen geen kwaad. Kort daarop stierf
Nabal. Lees nu het volgende versje.
Straks zei men in het land, dat Nabal was gestorven ;
Men riep 't elkander toe, als met een vollen mond.
En Kenas hoorde het, daar hij op schildwacht stond.
Hij was een hupsch gezel, en had al vele dagen.