Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
III. Van zingen kunt ge maken : ik zing — hij zingt.
Doe ook zoo met, roeien, zeilen, spreken, denken,
vinden, worden, hebben, mogen.
24. Vervolg.
Het Afscheid.
'e veertien dagen, die Hendrik nog tehuis moest blij-
ven, vlogen voorbij. Eer men er om dacht, was de morgen
aangebroken, waarop de jongen zou vertrekken. Alvorens hij
echter het huis verliet, had vader nog wat te zeggen.
— „Lieve Hendrik!" zoo begon hij, „onthoud, nu ge
heengaat, goed de lessen, die ge ontvangen hebt. Denk er
steeds aan, dat God overal is, en dat Hij u ook op zee ziet.
En komt ge soms in gevaar, sla dan het oog naar boven.
De Heer wil het gebed hooren. Uw moeder en i k willen
ook gedurig voor u bidden. Vergeet niet, wat ge uw moe-
der beloofd hebt, en hier! neem uw bijbel mee, beste jongen;
lees daar vlijtig in. Er staan vele goede raadgevingen in,
en gij kunt er uit leeren welke de weg der zaligheid is. We
zullen nu nog een psalmversje lezen en dan breng ik u weg."
Vader las nu :
Zij, die de zee bevaren.
Met schepen rijk bevi'acht.
Zien op de groote baren
Gods wijsheid, gunst en macht;
Daar leeren zij de daan
Des Heeren klaar bemerken.
En in de diepe paan
Zijn groote wonderwerken.