Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
m. Plaats er een geschikt woord achter:
een oude. . .
een bedaarde .
een hangende .
de heete . . .
het stuivende .
de onaanzienlijke
lekkere . . .
een trotsche .
een bekoorlijke
de scherpe
het onoogelijke
de beroemde .
21. De haan van den burgemeester.
')ie haan van den burgemeester was een trotsch
dier. Als hij met de borst vooruit en een witten kuif op den
kop over de straat stapte, dan was het, alsof hij zeggen
wilde: voor mij moet iedereen ontzag hebben, want, denk
er om, ik ben de haan van den burgemeester. De andere
hanen uit de buurt dachten echter: gij zijt niets meer dan
wij ; gij zijt maar een gewone haan, en wij gaan voor u niet
uit den weg. Gedurig had 's burgemeesters haan dan ook
twist met zijn naamgenooten en ik moet zeggen, dat hij
zich dan dapper weerde; hij was voor niemand bang.
Soms kreeg hij echter wel eens bezoek van de schoolkin-
ders en daar was hij minder op gesteld. Gij moet weten,
dat onze haan op een dorp woonde. De dorpsstraat was de
plaats, waar hij het liefst wandelde. Maar door die straat
moesten ook al de schoolkinders. Nu gebeurde het menigmaal,
dat onze haan verjaagd werd door de dartele schooljeugd. Met
korten, onwiUigen stap en dreigend geklok ging hij dan ach-
teruit. De ondeugende kinders plaagden en sarden hem dan
ook nog en wierpen hem steentjes in plaats van broodki'ui-
mels toe. De haan had grooten lust om de plagers in 'tge-