Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
■A

1. De gewonde Soldaat.


aar ik zeg u : hebt uwe vijanden lief;
zegent ze, die u vervloeken; doet
wel dengenen, die u haten; en bidt
voor degenen, die u geweld doen, en die u ver-
volgen.
Zoo had vader Vroom gelezen in den bijbel,
toen men het middagmaal had gebruikt, want
i
vader Vroom had de goede gewoonte, om na het ontbijt, na
het middagmaal en ook na het avondeten een gedeelte uit
Gods woord te lezen.
Cornelis had aandachtig geluisterd naar het gelezene, en
hij dacht er over na.
's Avonds zat het gansche huisgezin rondom de tafel. De
moeder naaide, de vader schreef een brief en de oudste
zoon las.
— „Maar vader," zei Cornelis opeens, „moet ik dan wer-
kelijk degenen, die mij kwaad doen, liefhebben?"
— „Ja myn jongen," sprak de vader, „dat moet ge. Ik
ben blij, dat ge heden middag bij 't lezen uit den bijbel zoo
goed geluisterd hebt; ik hoop, dat ge er ook naar doen zult.