Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
kwam haastig toeloopen. Dina had een . . . wonde
aan het . . . hoofd gekregen . . . Vader en moeder
konden aan den . . . doek, dien het . . . 'kind om
het hoofd had, wel zien wat er gebeurd was, en de
.... meid vertelde, dat zij het ... . meisje in
den .... kelder had gevonden.
17. Vervolg.
jijBina! gij zijt zeer ongehoorzaam geweest," sprak
de vader. „Gij hadt moeder beloofd, dat gij niet in den kelder
zoudt komen en toch hebt ge het gedaan."
— „Ik wilde er maar eens eventjes in kijken, vader,"
zei Dina.
— „Eventjes mag ook niet, kind; gij moet vader en moe-
der beter gehoorzaam zijn; gij moet uw nieuwsgierigheid
bedwingen en gij moet er vooral ook steeds aan denken,
dat God toch altijd uw ongehoorzaamheid ziet, al zien wij
het niet. Wilt gij mij nu beloven, dat ge naderhand beter
zult oppassen?"
— „Ja vader," sprak Dina.
— „Dan zullen wij zien, of gij nu woord zult houden."
Toen Dina dienzelfden avond naar bed zou gaan, kwam de
vader in de slaapkamer. Hij hield een bord in de hand. Op
dat bord lag een onderstboven gekeerd schaaltje.
— „Dina, dit bord met dit schaaltje zet ik hier op de
tafel," sprak de vader, „maar gij moogt er volstrekt niet
aanraken. Gij moogt ook het schaaltje niet opbeuren om te
zien, wat er onder is. Bedwing nu uw nieuwsgierigheid en
wees gehoorzaam."