Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
16. In den kelder.
B
5;A#ina! zult ge nu goed oppassen en zoet wezen,
als wij uit zijn?" sprak de moeder.
— „Ja moe," zei Dina.
— „En zult ge nergens aan komen en goed gehoorzaam
zijn aan de meid ?"
— „Ja moe," zei Dina weder, „'k zal goed oppassen."
— „Ook niet in den kelder komen, hoor! Ge moogt de
kelderdeur volstrekt niet opendoen."
Dina beloofde nogmaals, dat zij zich goed zou gedragen.
Haar vader en moeder gingen nu uit en het meisje bleef
alleen met de meid tehuis. Zij liep in den gang te spelen,
en in dien gang was ook de kelderdeur. Zooals zij echter
beloofd had, deed zij niet, want gedurig bleef zij bij die
deur staan, „'k Zou toch wel eens willen weten," dacht zij
dan, „wat daar in den kelder toch te kijken is ; ik kon wel
eens eventjes de deur opendoen om een kijkje te nemen ;
niemand zal het merken."
Het was zeer verkeerd van haar, dat zij zoo dacht. Zij
had niet moeten vergeten, wat zij hare moeder had beloofd
en bovenal had zij moeten bedenken, dat God alles ziet.
Eigenlijk dacht zij daar ook wel aan, maar haar nieuwsgierig-
heid was zoo groot, dat zij, na eenige malen geaarzeld te heb-
ben, toch de deur opende. Haar hartje bonsde wel en 't was
wel, alsof er een stem in haar binnenste zei: „nu doet ge
kwaad!" maar zij verzette zich daartegen. Ik wil nu toch
eens goed zien wat er in dien kelder wel te kijken is, dacht
zij. Zij keek en keek in alle vier hoeken, maar nergens
was wat bijzonders. Aardappelen lagen er op den grond,
flesschen en potten stonden op planken, juist zooals zij zich