Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
wijzer niet gaarne ongehoorzaam zijn en ook vreesden zij
voor de straf, die hij bedreigd had.
Op een warmen namiddag in de maand Augustus was de
onderwijzer bezig met aan de kinderen wat te vertellen van
de geschiedenis des Vaderlands. De jongen, die het dichtst
bij het gordijn zat, viel hierbij in slaap. Hij was kort te
voren ziek geweest en was nu nog wat zwak. Plotseling
wordt hij wakker. Door den schrik valt hij van de bank en
in zijn val grijpt hij aan het gordijn. Daardoor kwam er
een groote scheur in. De meester hield op met het ver-
tellen en gebood den jongen bij hem te komen. Met langzame
schreden ging hij naar den onderwijzer. Deze haalde de
plak voor den dag.
— „Het spijt mij wel," sprak hij, „dat ik u straffen moet,
maar gij hebt gedaan, wat ik verboden heb en dus moet
ik u straffen.
Meteen hief de meester de plak op, om er den jongen mee
op de hand te slaan. Maar nu klonk er op eens een stem
door het lokaal: „sla hem niet, ik ben de schuldige."
— „Wie sprak daar?" vroeg de meester.
— „Ik" was het antwoord, en een groote, forsche jongen
kwam uit de bank en trad op den onderwijzer toe. 't Was
de leerhng, die vlak achter den slaperigen jongen had ge-
zeten.
— „Hebt gij die scheur in het gordijn gemaakt?" vroeg
hem de meester.
— „Ja" was 't- antwoord.
— „Dan moet ik u straffen."
Hij kreeg nu vier harde slagen met de plak op de hand,
en het jongetje, dat die straf eigenlijk verdiend had, kon
weder gaan zitten.