Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
En toch is het niet kwaad, dat wij ook hier eens komen,
om eens te hooren, wat deze plaats ons zegt. Veel kunnen
wij hier leeren. Zie, eerst vinden wij eenige graven, waarop
geen zerken liggen. Er staan alleen paaltjes bij, waarop
we nommers vinden. In deze graven Uggen menschen, die
in hun leven niet rijk zijn geweest. Iets verder vinden wij
graven, die met steenen bedekt zijn. Wij lezen op die zer-
ken de namen der overledenen en den ouderdom, dien zij
bereikt hebben. Doctoren, onderwijzers, predikanten, officie-
ren, handelaars, renteniers en nog vele andere menschen
liggen hier. Sommigen waren zeer oud toen zij stierven,
en anderen waren nog jong. Ginds zien wij een klein
steentje; daaronder ligt een meisje van twee jaar. Zij was
de lieveling harer ouders en een eenig kind. Zeer voorspoe-
dig en gezond was zij opgegroeid. Ziek was zij nog nooit
geweest, totdat zij, nu drie weken geleden, begon te hoesten.
Het werd al erger en erger en eindelijk ging haar keeltje
dicht zitten. Toen stierf zij en nu ligt zij al acht dagen
in het graf. Haar moeder treurt nog dagehjks over haar
en komt menigmaal hier.
Laten wij nu nog even naar gindschen hoek gaan. Daar
staat op een graf een groot blok marmer, waarin opschrif-
ten zijn uitgehouwen, 't Is een gedenkteeken op het graf
van den predikant, die verleden jaar is overleden. Zijn nabe-
staanden hebben het te zijner herinnering opgericht. Er
staat op te lezen, wanneer en waar hij geboren is, wan-
neer hij predikant geworden en wanneer hij gestorven is.
Nu gaan wij naar huis. Wij willen hier later nog eens
weer komen, 't Is zeer goed, dat wij er vaak aan denken,
dat alle menschen sterven moeten en dat wij den dag onzes
doods niet weten.