Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
mers het voor haar. Baas Blommers is schoenmaker en
woont voor in het huis. Hij heeft aan Juffrouw Jansen de
achterkamer verhuurd, en de goede vrouw heeft veel hulp
van het huisgezin van den schoenmaker. Gisterenavond
kwam zij ook nog laat bij baas Blommers in de huiskamer,
want zij was erg verlegen. Zij had 's middags een brief
geschreven, een groeten brief aan haar eenigen zoon, die sol-
daat is en hier ver vandaan woont. Dat schrijven had haar
veel moeite gekost, want zij wordt al wat oud ; zij is al
68 jaar geweest. Als zij schrijven zal, moet de bril op.
Daarbij beginnen haar handen al wat te beven, zoodat zij
heel blij is, als de brief af is. En toen zij nu gisteren den
brief af had, hield ze een gi'oot ongeluk. Een heele poos
zat zi] geheel verlegen. Eindelijk stond zij op om naar baas
Blommers te gaan, ten einde daar haar nood te klagen.
„Ach! wat heb ik daar een ongeluk gehouden," sprak
zij. „Ik was den heelen middag druk bezig geweest om aan
mijn zoon te schrijven en toen ik den brief af had, nam ik
in plaats van het zandbakje den inktpot en goot dien geheel
leeg op den brief. Nu ben ik erg verlegen, want morgen
moet mijn zoon noodig den brief hebben, en ik kan hem
van avond toch ook niet meer overschrijven."
„Maar JuflFrouw, als ik u wat helpen kan, wil ik het
gaarne doen," sprak Mielje nu.
,0 ja, lief kind, gij kunt mij veel helpen," zeide de oude
vrouw. „Geheimen staan er in den brief niet, en als gij
hem over wilt schrijven, wil ik het u wel voorzeggen op
die plaatsen, waar hij onleesbaar geworden is."
Mietje ging ijverig aan 't schrijven, en de goede oude
vrouw was zeer blij, toen de brief dien avond nog in de
bus kon.