Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
10. De Sabbatsehenders.
^ebt ge wel eens met centen gespeeld ? 't Zou mij erg
spijten als ge zeggen moest van ja. Niemand mag loten,
of dobbelen of om geld spelen, en dan mogen kinderen
het ten minste niet. En toch staan ginds op dat plein vier
jongens, die doen alsof het wel mag. Zie ! daar gooien zij
de centen weer omhoog, en als die weder op den grond
liggen, zien zij hoeveel ieder er van hebben mag. Nu gaat
het weer van voren afaan; eerst gooien zij de centen zoo
dicht mogelijk bij een streep, dien zij op den grond getrok-
ken hebben en dan werpen zij ze omhoog.
Zouden die jongens er niet aan denken, dat zij kwaad
doen? Zouden hun ouders of zou de meester of de Zon-
dagsschoolonderwijzer hun nooit gezegd hebben, dat zij niet
om geld mogen spelen? Ik denk, dat zij heel goed weten,
dat zij kwaad doen, te meer daar 't nog wel Zondag is.
Toen om twee uur de klokken luidden, gingen zij niet naar
Gods huis, maar volgens afspraak naar dit plein. Foei,
welke goddelooze jongens ! Stil! daar komt iemand uit dat
huis. Hij gaat regelrecht op de sabbatschenders aan. „Foei
jongens", zegt hij, „gebruikt gij zoo den Zondag ! Waarom
gaat gij niet liever naar de kerk. Denkt gij er niet aan,
dat God u overal ziet!
Nu gaan zij zonder een woord te spreken uit elkander.
Zouden ze naar de kerk gaan?
OPGAVEN.
I. Schrijf in 't enkelvoud :
handwerkslieden, bladeren, tobben, smeden, schepen,
daken, paden, turven, eieren, hazen, alen, sloten,
einden, zinnen, zonen.