Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Wat heeft de man het druk ! Hij loopt vrij wat harder
langa de straat, dan de andere menschen. Nu, hij moet dan
ook wel wat aanstappen, anders zou hij nooit klaar komen.
Denk eens, hij heeft in die lederen tasch, die hij op zij
draagt, een groote menigte brieven en kranten en boekjes
en monsters en die moet hij alle aan haar adres bezorgen.
Zie, daar werpt hij bij dien kruidenier vier, vijf brieven op
de toonbank. Het zijn brieven van handelaren in rijst, kof-
fieboonen, suiker enz. De kooplieden melden den winke-
lier den prijs van die zaden. Een eindje verder wipt onze
besteller even op de stoep van een groot heerenhuis; hy
werpt een brief door een sleuf in de deur en gaat nu on-
middellijk weer verder. In den brief, dien hij daar bezorgd
heeft, staat te lezen, dat de oudste zoon van den rijken
heer over een paar dagen van een groote reis tehuis denkt
te komen. In dat groote logement heeft de besteller een
handvol kranten en brieven te bezorgen. Nu staat hij een
oogenblik stil voor een eenvoudig burgerhuisje; hij heeft
gescheld, daar er geen brievenbus in de deur is, en nu
wacht hij, tot de meid komt om den brief aan te nemen.
Die brief bericht het overlijden van den eenigen zoon der
beide oudjes, die voor tien jaar naar de Oost is gegaan, en
dien zij nimmer weder gezien hebben.
Zoo brengt onze brie venbode hier vreugde en daar droef-
heid en daarmede gaat hij dag aan dag voort. Viermaal
op éen dag moet hij de buurt rond. Somtijds loopt hij in
de brandende zon, maar somtijds ook door storm en regen.
Maar in den winter heeft hij dan ook een grooten, war-
men mantel om.
De brievenbesteller is een nuttig mensch; hij doet zijn
werk met vlijt.