Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
- „Uw zoon heeft mij verteld, dat gij erg ziek zijt,"
was het ontwijkende antwoord, »vertel mij nu maar eens
wat er aan scheelt."
De vrouw zei nu waar ze pijn had, en hoe zij zich ge-
voelde. Met veel belangstelling hoorde de vreemdeling naar
haar. Eindelijk zei hij: „ik zal u wat voorschrijven, dat
u goed zal doen." Hij nam nu een stuk papier, schreef er
eenige regelen op, legde het op de tafel en vertrok. Nauwelijks
echter had hij zich verwijderd, of de wezenhjke dokter kwam
binnen. De vrouw vertelde hem, dat er al een ander ge-
neesheer geweest was, en dat die een recept geschreven had.
„Mag ik eens zien, wat die dokter u voorgeschreven
heeft?" vroeg nu de man.
De vrouw zeide, dat het papier op de tafel lag. De dok-
ter las het en zeide toen : „Nu vrouwtje, dat zal u goed
doen. Er staat op dat papier te lezen, dat ge honderd gul-
den kunt halen, bij den rijken heer, wiens naam er onder
staat."
De zieke was hierover zeer verheugd, en zij begreep nu,
dat de eerste heer, die bij haar geweest was, geen dokter,
maar een milde man was. Toen eindelijk de knaap weer te-
huis kwam, vertelde hij aan zijn moeder, hoe het hem ge-
gaan was.
Wij zullen hopen, dat moeder en kind den Heer zullen
gedankt hebben voor de uitkomst, die Hij geschonken had.
OPGAVEN.
I. Wat kunt ge zeggen in plaats van : erg ziek, ge-
sukkeld, dokter, geldbeurs, te voorschijn halen, scha-
mel, hui^e, met haastigen tred, koets, bleek, vreem-