Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
5. Een zonderlinge dokter.
mijnheer, zou u mij niet een gulden wilden ge-
ven ?" sprak een knaap tot een heer, die in een open
koets reed.
— „Een gulden, mijn jongen ? Gij vraagt nog al niet
weinig," was 't antwoord. ,Als ik u eens een dubbeltje
gaf, zoudt ge dan ook niet tevreden zijn?"
— „Neen mijnheer, een dubbeltje is voor mij te weinig,"
sprak de jongen, „ik moet noodzakelijk een gulden hebben
voor mijn zieke moeder."
— „Is uw moeder ziek ?" vroeg nu de heer.
— „Ja mijnheer, erg ziek," was 't antwoord, „zij heeftal
vele weken gesukkeld, zonder dat er een dokter bij geweest
is, maar nu is moeder zóo ziek, dat wij noodzakelijk een
dokter moeten hebben."
„By drie dokters ben ik nu al geweest, maar niet een
wilde meegaan, want wij zijn arme menschen en kunnen
den geneesheer niet betalen. Och mijnheer, geef mij nu
asjeblieft een gulden ; dan kan ik een dokter gaan halen."
— „Ziedaar, mijn jongen," sprak nu de heer, terwijl hij
een gulden uit zijn geldbeurs te voorschijn haalde, „ga nu
maar spoedig naar een dokter, maar zeg mij eerst nog eens
waar gij woont."
De jongen wees den heer een schamel Imtje in de verte.
„Daar woont mijn moeder," sprak hij.
Met haastigen tred ging de jongen nu naar den vierden
dokter. De heer in de koets reed intusschen naar het aan-
gewezen hutje. Hij vond daar een zeer bleeke en magere
vrouw overeind in het bed.
~ „Zijt gij de dokter ?" vroeg de vrouw.