Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
— .,Och, geef mij er dan een van," sprak Richard, „dan
wil ik het in '{ leven laten."
— „Gij moogt er wel een hebben," sprak Jan, „maar waar
-wilt ge 't eten voor 't beestje vandaan halen?"
— „Dat zal ik aan mijnheer vragen," was 't antwoord,
terwijl hij met het poesje in den arm wegliep.
— „Mijnheer, mag ik dit katje in 't leven laten en mag
Betje er mij dan eten voor geven; ik wou 't zoo graag."
— „Omdat ge altijd zoo goed oppast," was 't antwoord,
„wil ik u dit wel toestaan. Verzorg het beesljje maar goed;
en dan blijft het uw poesje, hoor." Richard was heel blij,
en verzorgde van nu af zijn poesje goed.
Eenige maanden later kwam de heer in de keuken. Hij
vroeg aan de knechts en de meiden, of zij ook wat hadden,
dat zij wel verkoopen wilden. De heer, die een groot koop-
man was, wilde namelijk weer een schip met koopwaren
naar een vreemd land zenden, en bij zulk een gelegenheid
mocht ieder in zijn huis wat meegeven. Dat werd dan soma
in andere landen duur voor hen verkocht. Ook nu gaf Betje
een zijden doekje mee en Jan een paar messen.
— „Richard, hebt gij niets te missen?" vroeg nu de heer.
„Bedenk u eens goed, misschien is er nog wel 't een of
ander, daar gij weinig prijs op stelt en dat men in een
vreemd land gaarne duur wil betalen."
— „Ach mijnheer, ik bezit niets," antwoordde de jongen.
„Niets meer dan de kleeren die ik aan heb, en daarvan
kan ik niets missen."
— „Je kat, Richard, stuur die mee," sprak nu Jan. „Wie
weet of men dat beest in een vreemd land niet heel mooi
vindt en er u een handvol geld voor geeft."
Richard had hier eerst niet veel zin in, want het was