Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
hij belde aan ; verrichten ; hij kon zijn maag behoorlijk
vullen.
in. Schrijf het tegenovergestelde op van:
sterven, hutje, schuld, nacht, rijk, staan, dood, hoog,
vooraan, warm, bedaard, vroolijk, zwaar, verstaan-
baar.
3. Vervolg.
tichard, haal eens even een paar pond vleesch
van den slager; Richard, slijp deze messen eens ; Richard,
breng mij eens spoedig wat turf." Zoo riep Betje, de keuken-
meid, den ganschen dag. En Jan, de knecht van het huis, had
ook gedurig wat te bestellen. — „Richard, poets eens spoe-
dig die schoenen; haal eens een ladder; breng nu de lad-
der weer weg" ; zoo klonk het den heelen dag.
De gewillige jongen deed alles, wat hem bevolen werd.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was hij in de weer.
De vriendelijke heer, die hem in huis genomen had, was
zeer tevreden over den jongen. Hij gaf hem dan ook nu en
dan wel eens zoo 't een of ander, b. v. een nieuwe pet, een
paar schoenen of een broek. Richard was dan ook altijd zeer
netjes op zijn kleeren; hij was blij met hetgeen hij kreeg
en paste er goed op.
Eens waren er vijf jonge katjes geboren. De knecht wilde
die in het water gooien.
— „Waar gaat ge met die beestjes heen?" vroeg hem
Richard.
— „Ik wil ze verdrinken," antwoordde Jan, „wy kunnen
dat goed hier niet houden."