Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
moesten, om de fijnste visch en de geurigste groenten vandaan te halen.
Van visch vooral waren ze groote liefhebbers: een der duurste water-
bewoners was de barbeel. Zoudt ge wel gelooven, dat voor zoo'n visch
soms 800 gulden werd betaald? Vele aanzienlijken hielden er vijvers
op na, waarin met groote zorg visschen werden gekweekt en gemest.
Men leest zelfs van een' Romein, die ze met het vleesch van zijne
slaven voedde.
De hoofdmaaltijd van de Romeinen werd gewoonlijk 's middags om
drie uur gehouden. We treden dan ook tegen dien tijd de woning van
onzen gastheer binnen. De slaven zijn al geruimen tijd druk in de weer
geweest, om alles in orde te brengen voor onze ontvangst. In eene
ruime zaal is de tafel voor het maal in gereedheid gebracht. Om die
tafel, welke met sierlijk cederhout is bedekt, staan aan drie zijden
jjrachtige rustbanken met schildpad ingelegd en voorzien van zachte
kussens en kostelijke purperen overtreksels. Op andere tafels in het rond
bemerken we heerlijke kannen en drinkbekers. De muren zijn bedekt
met schoone schilderstukken.
Ook hier komen de slaven ons de zolen afnemen en de voeten
wasschen. Zie zoo, wij hebben onze plaatsen ingenomen en de maaltijd
gaat beginnen. Let goed op, want ge zult dingen te zien krijgen,
waarover ge u zult verbazen. Daar treden twee slaven binnen met de
gerechten voor het eerste deel van den maaltijd. Op het midden van
een zeer groot blad, dat met schildpad is belegd, staat een ezel van
brons; aan zijne beide zijden heeft hij zilveren korfjes hangen, die met
olijven zijn gevuld. Op den rug van het dier zit een beeld, dat een
zak vasthoudt, waaruit een door de Romeinen zeer beminde saus zich
uitstort op een ander geliefkoosd gerecht, eene varkensborst, die er
onder ligt. Daarnaast op twee zilveren roosters liggen heerlijk toebereide
worsten en er onder geven Syrische pruimen, vermengd met pitten van
granaatappels, den indruk, alsof het gloeiende kolen waren. Rondom
staan zilveren schaaltjes met asperges, radijs en andere voortbrengselen
uit den tuin van onzen gastheer. Bovendien slakken en oesters. Terwijl
we van al dat lekkers proeven, reiken de slaven in gouden bekers een
drank rond, die uit honig en wijn is samengesteld. Pas hebben we
gedaan, of het tweede gerecht verschijnt. En hier wacht ons weer eene