Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
heid moet ik mededeelen. Het was gewoonte, dat men voor den intocht
van den overwinnaar eene eerepoort oprichtte, waardoor de stoet de
stad binnentrok. Aanvankelijk werden zulke triomfbogen na afloop van
het feest weer afgebroken. Maar de keizers begonnen met vaste eere-
bogen te laten vervaardigen, die dikwijls door schoonheid van bouw
en rijkdom van versiering uitmuntten. Zulk een monument stelt ons
plaatje voor. Het is de triomfboog van keizer Constant ij n den
Grooten, die nog het tegenwoordige Rome tot sieraad verstrekt. Het
oude Rome telde er meer dan 30.
Een ander middel, waardoor de Romeinsche keizers hunne overwin-
ningen trachtten te vereeuwigen, is het oprichten van prachtige zuilen.
Een der schoonste, welke nog de blikken trekt van den reiziger, die
Rome bezoekt, is de zuil van Trajanus, waarvan ge hier naast eene
afbeelding vindt. Deze kolom is 124 voet hoog, geheel uit wit marmer
vervaardigd en droeg vroeger het standbeeld van den keizer, die haar
liet oprichten. Tegenwoordig staat het beeld van den apostel Petrus
er op. Van boven tot beneden is de zuil met beeldhouwwerk versierd,
dat zich als een band er omheen slingert. In 2500 beelden stelt het
de zegepralen van keizer Trajanus voor. Hoe hooger het beeldhouw-
werk zich bevindt, hoe grooter het wordt, zoodat het er op aangelegd
is, om in het oog van den beschouwer, die beneden staat, overal even
groot te schijnen. Van binnen voert een wenteltrap van 185 treden naar
boven, vanwaar men een schoon uitzicht geniet op de omringende stad.
24. EEN GASTMAAL.
Wij hebben indertijd eene visite afgelegd bij een' aanzienlijken Griek,
laat ons ook de tafel eens probeeren van een' voornamen Romein. Ik
verzeker u, ge zult nog vrij wat anders te zien en te proeven krijgen.
Want ge kunt u haast geen begrip maken van de weelde, die in den
tijd van het keizerrijk te Rome heerschte. De Romeinsche lekkerbekken
hielden zooveel van eene goede tafel, dat ze soms voor een knappen
kok 10000 gulden betaalden. En ze wisten precies, waar ze wezen