Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
opschrift vertoonde: „Wees gegroet!" Ja, er waren Romeinen, die
boven de deur een papegaai of een anderen vogel ophingen, wien ze
de genoemde woorden hadden leeren uitspreken.
Wanneer men de deur was binnengetreden, kwam men door een
korte gang in een zeer belangrijk deel van het huis. De Romeinen
noemden dat het atrium. In den ouden tijd was het atrium het
middelpunt van de gansche woning. Daar stond het rustbed, daar was
Huis te Pompeji.
■ y
de geldkist, de huiselijke haard; daar legde men de lijken der gestor-
venen op hun praalbed en bewaarde men de beelden zijner voor-
vaderen, als men er het recht toe had. Want dat was een bepaald
voorrecht van sommige aanzienlijke familiën. Daar trof men ook de
beelden aan van de goden, die men dacht, dat het huis bewaakten.
Men kon er de huisvrouw vinden te midden harer slavinnen; de
huisheer ontving er zijne vrienden en ondergeschikten. De binnenzaal
moest haar licht ontvangen van boven, en dus was er midden in het
dak eene opening, die men door schermen kon sluiten, als de zon