Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
De macht van den vader over zijne kinderen hield niet op, wan-
neer ze meerderjarig waren of wanneer ze huwden en het huis verlieten.
Neen, zoo lang hij leefde, bleef hij de baas van de geheele familie,
ook van de zoons, die reeds zelf eene huishouding bezaten. Alleen
wanneer deze eene openbare betrekking bekleedden of in het leger ten
strijde waren getrokken, had de vader zijne macht verloren. Maar
De straat met grafteekens te Pompeji.
zoodra dat weer ophield, trad hij ook weer in zijne rechten, en dan
kon hij zelfs zijne zoons straffen voor dingen, die zij in zijn oog ver-
keerd gedaan hadden. Zelfs kon de zoon bij 't leven van het hoofd der
familie geene bezitting verwerven; wat hij kreeg of verdiende, kwam
zijnen vader toe. Maar het stond dezen natuurlijk vrij hem eenig goed
in gebruik te geven, wat dan ook doorgaans gebeurde. Er was maar
één middel, om de kinderen los te maken van hunnen vader. Dan