Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
die eene openbare bibliotheek vormen. Zulke boekenverzamelingen telt
Rome er wel een dertig, natuurlijk niet medegerekend die, welke aan
bijzondere personen toebehooren. Achter de zuil, die ik u aanwees,
bespeurt ge weer een' binnenhof, omringd met fraaie kolommen en in
't midden daarvan den Trajanustempel.
We keeren terug naar de plaats, vanwaar we uitgingen, naar het
Forum, en wandelen nu den tegengestelden kant op van zooeven.
Dan hebben we aan onze rechterhand den Palat ij nschen berg. Dat
is de voorname wijk van de stad: daar wonen de „rijke lui". We zien
er de paleizen van Augustus, van keizer Tiberius en ook de
woningen van andere aanzienlijke Romeinen. Geen wonder, dat de
naam van den berg (Palatium) de naam is geworden van iedere
prachtige woning: ons woord paleis komt er van. Voorloopig houden
we die fraaie gebouwen aan onze rechterhand en volgen den weg,
waarop wij ons bevinden. Hij voert ons onder eene sierlijke poort door,
die met allerlei beeldhouwwerk is versierd, en voorbij eene tweede
dergelijke poort: dat zijn triomfbogen, opgericht de eerste door keizer
Titus, de tweede door Constantijn den Grooten. Ook daarvan
vertel ik u aanstonds iets naders. Maar zie nu aan uwe linkerhand
vooral naar dat kolossale gebouw, dat zich in den vorm van een
langwerpig rond hoog boven de omringende huizen verheft. Dat is
een amphitheater, eene geliefkoosde uitspanningsplaats voor de
Romeinen, waar ze zich verlustigen met het aanschouwen van gevechten
tusschen menschen en wilde dieren. Straks komen we op dat punt terug,
en dan zal ik u ook laten zien, wat er tegenwoordig nog van dat
gebouw is overgebleven. Maar ik moet u eerst even vertellen, dat het
wel bijna 90.000 toeschouwers kan bevatten. En dat is toch nog niet
zooveel als eene renbaan, welke aan den zuidkant van den Pala-
t ij nschen berg wordt gevonden; daarin is plaats voor 400.000
menschen! Komt, laat ons ook daar eens gaan kijken; dan komen we
in de buurt van den Tiber, de rivier, die de geheele stad doorsnijdt,
maar zóó evenwel, dat verreweg het grootste gedeelte ligt op den lin-
keroever, waar wij ons thans bevinden. Hier zijn we bij de veemarkt
en de groentemarkt. En daar, wat verder stroomafwaarts, is aan den
oever eene sierlijke kade gemaakt met losplaatsen voor schepen, terwijl