Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
ziet staan, gegeeseld. Van buiten mag geen vuur in den tempel worden
gebracht: het vuur op het altaar wordt in zulk een geval door wrijving
of door brandspiegels weer ontstoken. Iets verder, aan denzelfden kant van
het Forum, ontdekken we een groot gebouw: het is eene basilica,
dat wil zeggen eene ruimte, waar handel gedreven wordt en waar recht
gesproken wordt; eene plaats, die min of meer overeenkomt met de
beurzen in onze handelsteden. Want het Forum zelf is niet zoo heel
ruim en al spoedig deed zich de behoefte gevoelen, om afzonderlijke
beschutte ruimten te hebben, waar men zaken kon doen. Een gedeelte
van de marktplaats, waarop wij ons thans bevinden, dient tevens tot
het houden der volksvergaderingen.
Een paar bijzonderheden wil ik u nog wijzen. Dat groote ruiter-
standbeeld stelt keizer Domitianus voor. Verder verheffen zich
hier een paar spreekgestoelten, vanwaar de redenaars hunne toespraken
kunnen houden tot het volk. En ziet ge daar die kolom op den ach-
tergrond? Dat noemen de Romeinen „den gouden mijlpaal." Keizer
Augustus heeft hem laten oprichten: daarop staat aangegeven de lengte
van de voornaamste wegen, die van Rome uit naar de verschillende
deelen van Italië voeren. De breede weg, welke langs de noord- en
oostzijde van het Forum loopt, voert op den Capitolijnschen berg en
wordt gebruikt tot het houden van plechtige optochten. Op den berg
zelf verheft zich een tempel van Jupiter, den hoofdgod der Romeinen
en een andere, die aan de godin Juno is gewijd. Maar we willen de
hoogte niet beklimmen; we wandelen het Forum af en in plaats van
bergopwaarts te gaan, slaan we rechtsaf eene straat in, die ons weldra
op een ander marktplein voert; want Rome heeft verscheidene forums.
Dat, waarop we thans den voet zetten en dat zijnen naam draagt
naar keizer Trajanus, een der beste vorsten, die ooit over Rome
geregeerd hebben, is bijzonder prachtig. Het vormt met eenige andere
monumenten, die alle hun ontstaan aan denzelfden keizer te danken
hebben, een indrukwekkend geheel. Daar hebt ge onderanderen eene
der schoonste basilica's van Rome. Wanneer ge die van den kant
van het Forum binnentreedt en aan de tegenovergestelde zijde weer
verlaat, ziet ge voor u de prachtige Trajanus-zuil, waarvan ik u
straks meer bijzonderheden zal vertellen. Rechts en links zijn gebouwen,