Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
bedorven. De zeden werden weelderig, de menschen onverschillig, en
wie geestkracht genoeg bezat en vooral ook geld genoeg, om zijn doel
te bereiken, kon zonder al te veel moeite het verzwakte volk beheerschen.
Zoo'n man deed zich op. Hij leefde omstreeks het begin van onze
jaartelling en heette Octavianus, maar is meer bekend onder zijnen
bijnaam Augustus. Door geweld en list verhief hij zich tot de hoogste
waardigheden in de repubhek: de republiek was onder hem geene repu-
bliek meer. Onder zijne opvolgers evenmin. Rome had zijne oude
vrijheid verloren en gehoorzaamde aan machtige keizers.
De tijd van het keizerrijk is zeer merkwaardig. Toen bereikten de
weelde en de verfijnde beschaving in Rome haar toppunt. Daarom
heb ik het geschikt geoordeeld, u vooral dien tijd te schilderen. In de
volgende schetsjes moet gij u dus met uwe gedachte verplaatsen in den
keizertijd, in de eerste en tweede eeuw na Chr. vooral, ook weieens
iets later. Deze inleiding heb ik maar doen voorafgaan, om u, heel
in 't algemeen, een weinig op de hoogte te brengen met het land
en het volk, dat we nu nader willen leeren kennen.
19. EENE WANDELING DOOR ROME.
Rome was eene prachtige stad, toen het op het toppunt stond van
zijnen roem. Keizer Augustus moet eens gezegd hebben, dat hij eene
stad van baksteenen had gevonden, toen hij aan de regeering kwam,
en dat hij er eene stad van marmer van gemaakt had. En na den
geduchten brand in het jaar 64 heeft ook keizer Nero geheele wijken
nieuw en veel prachtiger dan te voren laten optrekken. Men kan haast
wel zeggen, dat iedere keizer zijn best gedaan heeft, om zijn aandenken
te vereeuwigen door het stichten van een of ander heerlijk monument.
We willlen enkele belangrijke punten van de stad wat nader in
oogenschouw nemen.
Hier staan we op het Forum, het middelpunt van Rome. Het is
een marktplein, dat ongeveer 300 schreden lang en van 60 tot 100
schreden breed is Het ligt in de vlakte tusschen twee bergen; want de
5'