Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
beurt, dat bijna een derde deel van de bevolking in de rechtbank zit.
En nu bespot onze dichter de schoenmakers en kleermakers en anderen,
die thuis meer verzuimen, dan ze met hun rechterambt verdienen, en
die zich per slot van rekening nog laten beet nemen door de advocaten.
Gedurende de voorstelling is het niet altijd even rustig geweest onder
de toeschouwers. De bijval en de afkeuring worden luide te kennen
gegeven. Bevalt het stuk aan de hoorders, dan klappen ze in de handen;
mishaagt hun de eene of andere uitdrukking, dan wordt er luide ge-
floten. Dat doet men bij ons in den schouwburg ook nog.
En nu moesten we maar vertreken, dunkt me. Of wilt ge nog een
oogenblik daar op de markt staan kijken naar den man, die zijn
poppenspel vertoont — de Grieken kenden ook al een soort van Jan-
Klaasenspel —, of naar dien degenslikker en dien goochelaar, die met
bekers toeren verricht, die gij ook wel zult kennen? Maar pas dan op
vóór de zakkenrollers, die bij gelegenheid van het groote feest hun
kansje waarnemen!
18. EEN MACHTIG VOLK.
Uit kleine beginselen komen niet zelden groote dingen voort. Zoo was
het ook met het volk en het rijk, waarmede wij ons thans gaan bezighouden.
De leden van eenen kleinen volksstam in Midden-Italië, de Latijnen,
zijn de stichters geworden van een rijk, dat ziek in het tijdvak van
zijnen bloei uitstrekte over bijna de geheele toenmaals bekende wereld.
Van dat rijk was en bleef Rome het middelpunt. Wanneer en hoe de
eenmaal zoo machtige stad is ontstaan, kan men met geene zekerheid
zeggen. Men heeft daaromtrent geene geloofwaardige berichten. Gewoon-
lijk houdt men het er voor, dat de stichting der stad een kleine 800
jaar v. Chr. heeft plaats gehad. Aanvankelijk verbonden de Latijnen
zich met enkele stammen uit hunne buurt, zooals de Sabijnen; maar
langzamerhand begonnen zij hunne heerschappij meer en meer uit te
breiden over de overige deelen van Italië. En reeds omstreeks het jaar
200 V. Chr. gehoorzaamde zoo goed als het gansche schiereiland aan
VAN 'DUYL, Gesch. I. 2e druk. 5