Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
zuster haar voorschreef, het lijk van haren broeder de laatste eer niet
te onthouden.
De koning echter is vertoornd, dat eene zwakke vrouw zijn bevel
heeft durven overtreden; hij spreekt over haar het doodvonnis uit.
Geene smeekingen van Antigone's zuster, die berouw gevoeld heeft
over hare zwakheid en die nu in het lot van hare zuster wil deelen,
mogen baten.
Ook de zoon van den koning, die met Antigone in het huwelijk
zou treden, waagt nog eene poging, om zijnen vader te vermurwen;
maar deze blijft onverzettelijk: de arme maagd wordt in eene spelonk
gemetseld en moet daar den hongerdood sterven.
Maar ook de koning, die de edele daad van de liefhebbende zuster
in zijnen toorn zoo hard heeft gestraft, moet voor zijne al te groote
gestrengheid boeten. Zijn zoon, die Antigone tot vrouw zou krijgen,
berooft zich zeiven van het leven.
Zoo ongeveer is de inhoud van het treurspel, dat we zien opvoeren.
Die inhoud is evenwel veel mooier, dan ik u met een paar woorden ver-
telllen kan. Want het geheel is in schoone verzen geschreven door een
der beroemdste dichters van zijnen tijd, door Sophocles, den vriend
van Pericles.
Als we nu nog wat wachten, kunnen we ook een vroolijk stuk, een
blijspel, zien vertoonen. De tooneelspelers zien er nu geheel anders uit
dan zooeven. Ze hebben zich op eene koddige wijze verkleed en maskers
voorgedaan, die door hunne zonderlinge trekken eenen allervermake-
iijksten indruk maken. Ja, het gebeurt wel, dat het geheele koor een
hoop kikvorschen of een zwerm wespen of eene schaar vogels voorstelt.
Die blijspelen zijri soms erg ondeugend. Ze hekelen gebreken van de
Atheners; ze zeggen ongezouten de waarheid aan bekende jiersonen, die
weieens een tik op de vingers verdiend hebben. Zoo neemt de schrijver,
wiens stuk we hier zien opvoeren, een loopje met de Atheners, omdat
ze zoo veelvuldig in de rechtbank zitten en zoo gaarne processen voeren.
Want de Atheensche burgers zijn heel dikwijls genoodzaakt voor rechter
te spelen. Sinds den tijd van Pericles, — ook de Grieksche volkplanters
uit andere streken moeten hunne geschillen in de moederstad laten be-
slechten —, zijn er zooveel vonnissen te vellen, dat het dikwijls ge-