Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
en verlaten het huis, waarin we zoo gastvrij onthaald zijn. Tot dank
hangen we onze kransen op aan het Her mesbeeld, dat, zooals
ik u reeds vertelde, bij de voordeur staat.
17. IN DEN SCHOUWBURG.
Kenden de Grieken ook al tooneelvoorstellingen? Wel zeker, en ik
stel u zelfs voor een bezoek aan den schouwburg te brengen en eens
te zien, hoe het daar toegaat. Maar ik moet er dadelijk bijvoegen, dat
we daartoe niet alle dagen in de gelegenheid zijn, zooals. in onze
groote steden. De uitvoeringen hebben alleen plaats op de feesten van
Dionysus, waarvan ik u in de vorige les al gesproken heb; want
aan hem was de schouwburg gewijd en uit zijn' eeredienst waren de
tooneelvoorstellingen voortgekomen. We willen dus m'aar aannemen,
dat we ons te Athene bevinden bij zulk eene gelegenheid. We voegen
ons bij de vroolijke menigte, die zich reeds in den vroegen morgen
beweegt naar den voet van den Acrojjolis: daar ligt de schouwburg.
Vroeger had men een houten stellage, waarop de voorstellingen werden
gegeven; maar daar is eens een ongeluk mee gebeurd: ze is ingestort,
en toen verloren verscheidene menschen het leven. Daarom heeft men
na de Perzische oorlogen een nieuw tooneel gebouwd van steen, en
daar gaan we nu heen.
Tegen den rotswand van den Acropolis verheffen zich in een half-
rond de zitplaatsen amphitheatersgewijze boven elkander. Verschillende
smalle doorgangen, die van boven naar beneden het halfrond doorsnij-
den, vergunnen ons een goed plaatsje te bereiken, vanwaar we alles
zien en hooren kunnen. We mogen geen plaats nemen oj) de steenen
zetels van de onderste rij: die zijn bestemd voor de regeeringspersonen.
Vóór die zitplaatsen breidt zich eene halfronde ruimte uit, in welker
midden zich een altaar bevindt. Daar beweegt zich het koor; want
men heeft bij de Grieken in ieder tooneelstuk koren, die ook deel
nemen aan de handeling, zooals we weldra zien zullen. Achter deze
.ruimte, vlak tegenover de zitplaatsen, is het tooneel. Aan drie zijden