Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ö6
leven van den bewoner. Hier behandelt de huisheer zijne zaken met
zijne slaven, hier schrijft en leest hij, hij heeft er zijne studeerkamer
en zijne vertrekken, om zijne gasten en vrienden te ontvangen. De
achterwand tegenover den ingang heeft eene deur; die voert naar de
vertrekken, welke voor het huiselijk leven bestemd zijn. Is het een
groot, aanzienlijk huis, dan treft men daar op dezelfde wijze nog een
binnenhof aan, die ook door allerlei vertrekken omringd is. Daar leven
voornamelijk de dames, die het huis bewonen; want ge zult die niet
ontmoeten, wanneer de huisheer zijne vrienden ontvangt: de Grieksche
huisvrouwen leiden een afgezonderd leven. De achterste vertrekken van
het huis zijn ook bestemd voor den huiselijken arbeid, die door slavinnen
wordt verricht: daar wordt geweven en gesponnen, daar wordt het
huisraad schoongemaakt, het brood gebakken; daar ontvangen ook de
kinderen hunne eerste opvoeding.
Ik moet u nog op eene bijzonderheid wijzen. De deur, die ons naar
de vrouwenvertrekken en naar het achterste deel van het huis voert, is
eigenlijk niet aangebracht in den achterwand van den binnenhof, maar
in dien van een naar voren open vertrek, dat zich onmiddellijk aan
de achterzijde van den binnenhof aansluit. Dat vertrek is een belangrijk
deel van het huis. Daar verzamelt zich de geheele familie wel om te
offeren en om gemeenschappelijke maaltijden te houden, daar bevindt
zich het zinnebeeld van de huiselijke liefde en trouw: de haard, die
aan de beschermgodin van het huiselijk leven, Hestia, is toegewijd.
En die godin wordt menigvuldig geëerd; iedere belangrijke gebeurtenis
in het huisgezin geeft er aanleiding toe: 't ondernemen eener reis, de
geboorte van een kind, de bruiloft zoowel als het sterfgeval.
Het inwendige van het huis is niet zoo prachtig, als ge dat wellicht
bij een vermogend burger zoudt verwachten. Over 't geheel is alles
eenvoudig. Eerst in later tijd wordt het meer gewoonte de muren met
schilderstukken te bedekken en den bodem te versieren met kostelijk
mozaïekwerk. We zullen in de eene of andere volgende les zien, dat
bij de Romeinen in dat opzicht veel meer weelde en pracht heerschte
dan bij de Grieken.
Wel vinden we, dat er veel zorg is besteed aan het huisraad. Dat
is niet zoo eenvoudig. De zetels en tafels en ledikanten zijn prachtig