Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Zijt ge moe van het kijken? Welnu, dan willen we wat uitrusten.
Laat ons zien, of we niet ergens onder dak kunnen komen. Dan krij-
gen we ook nog een Grieksch huis van binnen te zien.
15. OP VISITE.
Laat ons voor een oogenblik veronderstellen, dat we onder de
gegoede burgers van Athene een' vriend bezitten, en dat we door hem
uitgenoodigd zijn, om hem een bezoek te brengen. Dan zijn we meteen
in de gelegenheid, om wat uit te rusten en om de maag te bevredigen;
want we hebben van het wandelen honger en dorst gekregen.
We staan reeds voor het huis, waar we zijn moeten. De gevel is
smal en ziet er van buiten niet zeer aanzienlijk uit. Daar de huizen
over 't geheel nogal dicht op elkander staan , hebben ze geene gelegenheid
zich veel in de breedte uit te breiden; maar ze strekken zich des te
meer uit in de diepte. Veel vensters merken we niet op en die er
zijn, zijn klein. Wil men op de straat zien, dan kan men zich trouwens
op het platte dak begeven. In 't midden van den gevel is de huisdeur.
Bij sommige huizen springt ze een weinig naar achteren en heeft men
vóór de deur een soort van portaal met een paar zuilen er voor. We
kloppen aan. Een slaaf opent ons en gaat naar binnen, om ons bij den
huisheer aan te melden. We zijn welkom; want de portier komt weerom
en verzoekt ons hem te volgen. Wanneer we het huis binnentreden,
bevinden we ons eerst in een gang, die recht naar achteren voert.
Ter weerszijden van de gang merken we een paar vertrekjes op. Ze
zijn bestemd voor huishoudelijke doeleinden of ook wel tot werkplaatsen
of winkels. Veel tijd om ze goed op te nemen, hebben we niet; want
onze geleider gaat ons in de gang voor en voert ons weldra in eene
opene ruimte, een soort van binnenhof onder den blooten hemel,
rondom omgeven door een zuilengang. Dat is een belangrijk deel van
het Grieksche huis. Want aan weerszijden bevinden zich verschillende
vertrekken of vertrekjes, die alle op deze binnenplaats uitkomen en
welker bestemming voor 't grootste deel betrekking heeft op het openbare