Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
53

de markt. Daar is het middelpunt, het hart van de stad. En het zijn
niet alleen bedrijvige lieden, die we hier zien. Ook leegloopers, die
het nieuws van den dag wenschen te vernemen of die hunne kennissen
willen ontmoeten, treffen we in menigte aan. Vooral kan men ze
vinden in de barbierswinkels, die om zoo te zeggen de rol vervullen
van onze dagbladen.
Wat een gewoel en wat eene drukte! Overal hebben de verkoopers
hunne kraampjes opgeslagen en hunne waren uitgestald. Hier hebben
de bakkers hunne ronde brooden en koeken opgestapeld; daar naast
dampen de ketels van de koopvrouwen, die gekookte erwten en andere
groenten verkoopen; iets verder roemen de pottebakkers de deugd van
hunne vazen en schalen; daar bieden aardige meisjes kransen, bloemen
en linten te koop aan. Alle benoodigdheden kan men hier vereenigd
vinden: van de gepelde gerst tot de lekkerste visch, van het knoflook,
dat door de mindere standen met graagte genuttigd wordt, tot den
wierook voor de goden; zuivere, heldere olie en kostelijke zalven,
versehe kaas en zoeten honig van den Hymettus (een berg bij Athene),
ook slaven en slavinnen, om de huiselijke werkzaamheden te verrichten;
alles heeft zijne vaste plaats. En tusschen al dat gewoel door loopen
andere kooplieden, die hunne waren met schreeuwen aan den man
trachten te brengen. Daar ginds is een omroeper, die bekend maakt,
dat eene groote lading koopwaren zooeven is aangekomen of dat er
een' huis zal verkocht worden. Een ander kondigt aan, dat voor de
ontdekking van een diefstal of het aanhouden van een weggeloopen
slaaf een aanzienlijke prijs is uitgeloofd. Slaven en slavinnen, maar ook
even goed vrije mannen bewegen zich biedend en dingend tusschen de
menigte verkoopers, om zich te voorzien van hetgeen de behoeften van
den dag vorderen zullen. Daar klinkt op de vischmarkt eene bel; dat
is het teeken, dat de verkoop zal beginnen. Alles stroomt er heen;
want de visch is een voornaam bestanddeel van het middagmaal.
Iets verder, in die zuilengang daar, bevinden zich de tafels der geld-
wisselaars, die ook bankiers en zaakwaarnemers zijn en die ook geld
leenen aan wie het noodig mocht hebben, natuurlijk tegen belooning.
Ze houden nauwkeurig boek van wat ze ontvangen en uitgeven. Er zijn
er bij, die een' eerlijken handel drijven, maar men vindt er ook genoeg