Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
van menschen, waarbij eene menigte voorwerpen, die letterlijk met
goud overladen waren. Al de gouden voorwerpen, die hij opgegraven
heeft, moeten met elkander, alleen aan gewicht, eene waarde van wel
60 000 gulden vertegenwoordigen. Het gelaat van de dooden was bedekt
met gouden maskers, waarin op ruwe manier hunne trekken waren
weergegeven. Verder groef hij gouden kronen oj) van allerlei grootte;
massief gouden platen, die de borst der lijken bedekten; ook andere
kleinere voorwerpen van hetzelfde metaal, die met allerlei figuren ver-
sierd waren en waarvan de meeste eenmaal tot sieraad gediend hadden.
Dan waren er eene menige gouden en zilveren bekers en vazen; ver-
scheidene wapenen van brons en ook dingen, die uit glas en barnsteen
vervaardigd waren, 't Was eene merkwaardige vondst, zooals gij ziet,
en die een vrij hoog denkbeeld moet geven van de kunstvaardigheid
van de menschen, welke zich van die voorwerpen bediend hebben.
En toch zijn ze — volgens het oordeel der geleerden — zeer oud. Ze
zouden reeds voor 900 of 800 voor Christus vervaardigd zijn.
De Grieken van lateren tijd hebben nog vrij wat verhevener kunst-
gewrochten voortgebracht: we zullen daar zoo aanstonds over spreken.
Nooit is er een volk geweest, dat zulk een fijn gevoel had voor alles,
wat schoon is, als het Grieksche. Wat zij geschapen hebben: hunne
bouw- en beeldhouwwerken, hunne gedichten en hunne tooneelstukken,
heeft aan volken uit latere tijden altijd tot model gediend, en nog
heden roemen de kunstliefhebbers in de museums van de hoofdsteden
van Europa de standbeelden en de vazen, die uit dien ouden tijd
bewaard zijn gebleven, als meesterstukken van bewerking.
12. DE ACROPOLIS TE ATHENE.
We willen tegenover de oudste, eigenlijk nog slechts ruwe bewijzen
van den kunstzin der Grieken, maar dadelijk een voortbrengsel stellen
uit lateren tijd, dat overtuigend spreekt voor de hooge ontwikkeling
van hunnen smaak en hunne bedrevenheid in de bouw- en beeldhouw-
kunst. En daartoe kiezen we de prachtige werken op den Acropolis
van Athene, waarvan tegenwoordig, helaas, ook niets meer dan stukken