Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
«-ïï-vfi '.rr^s
VOOltBERICllT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Nu, na een tijdvak van eenige jaren de eerste druk van dit boekje,
niettegenstaande de zeer sterke oplaag, geheel is uitverkocht en de
welwillendheid, waarmede het indertijd ontvangen is, nog steeds bij
het onderwijzend publiek schijnt te bestaan, heb ik het niet van onpas
geoordeeld, bij het verschijnen van dezen tweeden druk, het sinds
lang beloofde tweede deeltje, waarnaar mij reeds meermalen door
belangstellende collega's gevraagd is, eveneens te doen verschijnen.
Het zal, hoop ik, spoedig na het afdrukken van dit eerste deeltje
gereed kunnen zijn, daar ik de stof reeds lang verzameld had, maar
allerlei omstandigheden mij verhinderden ze te verwerken. Opnieuw
beveel ik dit werkje in de aandacht onzer onderwijzers aan. Ik hoop,
dat de veranderingen, die het hier en daar heeft ondergaan, verbete-
ringen mogen blijken te zijn.
Groningen, Nov. 1892. v. D.