Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
moet gelegen hebben, waarvan nu nog slechts de puinhoopen zijn
overgebleven. En inderdaad, we staan op de plek, waar in vroegere
tij len een der oudste steden van Griekenland zich bevond, M y c e n e.
Meer dan twintig eeuwen reeds is deze stad ontvolkt en vernield; maar
de machtige overblijfselen, die wij er nu nog ontmoeten, hebben de
verwoesting getrotseerd en leggen nog getuigenis af van de vroege
tijden, waarin de Grieksche beschaving en de Grieksche kunst zich pas
begonnen te ontwikkelen. Want veel ouder dan twintig eeuwen zijn de
puinhoopen, die we met verbazing aanstaren. Zelfs voor de Grieken
waren zij reeds een voorwerp van bewondering, en ze konden zich het
ontstaan van de reusachtige steenklompen niet beter verklaren, dan dat
ze door fabelachtige reuzen — Cyclopen — waren gebouwd.
De machtige burcht, die op deze hoogte lag, was omringd door
eenen kolossalen muur, die zich nog tot eene hoogte van 13 è. 35
voet verheft en die gemiddeld eene dikte bezit van 16 voet. Die
muur wordt gevormd door verbazend groote steenblokken, welke op
elkander gestapeld zijn
zonder kalk of cement,
maar die op de meeste
plaatsen kunstig in el-
kander sluiten. Waar
dit niet het geval is,
zijn de gapingen met
kleine steenen aange-
vuld. De toegang tot
het binnenste wordt ge-
vormd door eene poort,
die wij tusschen twee
hooge muren naderen.
De poort zelf bestaat
uit twee overeind
staande posten van
Leeuwenpoort te Mycene. Steen, waarover een
derde steenblok ligt,
dat 15 voet lang is. Boven de deur is eene nis van driehoekigen vorm.