Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
woordige Hamadan. Van Suza is bijna niets overgebleven. Dat ook
Babyion sinds lang zoo goed als van de aardoppervlakte verdwenen
is, zagen we vroeger. Meer aanzienlijke overblijfselen vindt men in het
eigenlijke Perzië, waar eenmaal de koningsstad Persepolis zich verhief.
Het oog van den reiziger, die de dalen van Farsistan, zoo heet nu
het oude Perzië, doortrekt, wordt in de nabijheid van het dorpje Moergal
getrokken door een eigenaardig gedenkteeken, dat de tegenwoordige be-
woners „het graf der moeder van Salomo" noemen, maar dat in waarheid
eenmaal tot laatste rustplaats gediend heeft aan den beroemden stichter
van het Perzische Rijk, Cyrus. Op een trapvormig onderstel van wit mar-
mer , 40 voet hoog, verheft zich een vierkant gebouwtje van dezelfde stof
met een geveldak gedekt. Eene deur geeft toegang tot eene ruimte van
binnen, welke ongeveer 10 voet lang, 7 voet breed en 8 voet hoog
is en waarin eenmaal, volgens het getuigenis van oude schrijvers, eene
gouden kist het lijk van den grooten koning omsloot. Toen Alexander
de Groote het Perzische Rijk veroverde en ook een bezoek bracht aan
dit gedenkteeken, een paar honderd jaar na den dood van Cyrus,
was de gouden lijkkist nog aanwezig; later is ze verdwenen. Geen
wonder, dat zulk een kostbaar voorwerp de begeerlijkheid opwekte van
den eenen of anderen veroveraar, gelijk Perzië er in den loop zijner
geschiedenis zoo veel door zijne dalen en woestijnen heeft zien trekken.
Ook een zuilengang, die het geheel omringde, heeft slechts enkele
sporen van haar bestaan achter gelaten. Tien mijlen verder, in hetzelfde
dal, waar Moergal ligt, vindt de hedendaagsche onderzoeker de ruinen
van den ouden koningsburcht van Persepolis, van het prachtige paleis,
waarin volgens het geschiedverhaal Alexander de Groote in zijnen
dollen overmoed den brandfakkel slingerde, waardoor het voor een
deel vernietigd werd. Het was gesticht door koning Darius Hystaspes
{521—485). Deze puinhoopen Hggen op eene rotsvlakte, zijn grooten-
deels van marmer en munten uit door sierlijke bewerking; vooral de
slanke zuilen, welke zich op verschillende plaatsen nog verheffen,
sjireken van smaak en kunstvaardigheid. Het geheel was eene verzame-
Hng paleizen, schilderachtig gegroepeerd op de hoogte, welke men
over verschillende terrassen bereikte langs groote trappen, waarvan nog
gedeelten bewaard gebleven zijn. In de nabijheid van de ruïnen van