Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
„De stad," zegt hij, „ligt in eene groote vlakte en meet aan iedere
zijde honderd en twintig stadiën (eene Grieksche lengtemaat van onge-
veer i8o meter); ze vormt een' vierhoek, zoodat de stadiën van haren
omtrek te zamen 480 bedragen. Dat is de grootte van de stad Babyion.
Bovendien is ze gebouwd zooals geene andere stad, waarvan wij weten.
Vooreerst loopt er omheen een diepe, breede en waterrijke gracht;
dan een muur, die vijftig koninklijke ellen breed en tweehonderd
ellen hoog is '). Bovenop aan de beide kanten van den muur hebben
de Babyloniërs torens gebouwd, die tegenover elkander staan, en ze
lieten tusschen deze torens eene ruimte, dat een wagen met vier
paarden bespannen er gemakkelijk kan omkeeren. Ook hebben ze in
den geheelen ringmuur honderd poorten aangebracht, geheel van koper,
en de posten en bovendrempels eveneens. Op deze wijze is Babyion
ommuurd. De stad heeft twee afdeelingen; want in het midden wordt
ze gesneden door eenen stroom, wiens naam Eufraat is. Langs die
rivier loopen aan weerszijden ook muren. Het binnenste van de stad,
die vol gebouwen is van drie en vier verdiepingen, wordt door louter
rechte straten doorsneden, zoowel in de lengte als in de breedte. Nu
zijn voor iedere straat in den muur langs de rivier poorten aange-
bracht; er zijn dus evenveel poorten als straten. Ook deze poorten
zijn van koper.
In iedere van deze twee afdeelingen van de stad staat een bouwwerk.
In de eene bevindt zich de koningsburcht met een grooten, sterken
ringmuur; in de andere het heiligdom van Bel (den hoofdgod der
Babyloniërs), met ijzeren poorten, een vierhoek, aan alle zijden twee
stadiën lang. Midden in het heiligdom is een toren gebouwd van
hechte steenen, en op dezen toren staat nog een toren, en weer een
andere op dezen, tot acht torens toe. Naar boven voert aan den buiten-
kant een wenteltrap, die om alle torens heenloopt. En halverwege van
de trap is eene rustplaats met zitbanken, waarop zij, die naar boven
gaan, neerzitten, om uit te rusten. Op den laatsten toren is een groote
tempel, en in den tempel ligt een rustbed, en daarvoor is eene tafel
geplaatst van goud. F.en beeld is er niet. De Chaldeërs, de priesters
') Herodotus vertelt zelf, dat zoo'n el ongeveer „zes handbreedten" groot was.
3*