Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
De karavanenhandel richtte zich voornamelijk naar het oosten, door
de Syrische woestijn naar het dal van den Eufraat, naar de machtige
stad Baby Ion, die in vroege eeuwen reeds een middelpunt was van
handel en nijverheid. Maar ook naar de Roode Zee over Palestina en
over de landengte van Suez voerden groote handelswegen. De schepen der
Phoeniciërs bevoeren zelfs den Indischen Oceaan en onderhielden er het
verkeer met Indie, ja, de Egyptische koning Necho, die omstreeks
600 V. C. leefde, liet door Phoenicische zeelieden Afrika omzeilen.
De bloeitijd van de Phoenicische handelsteden, waaronder aanvan-
kelijk Si don, later Tyrus, de belangrijkste was, valt hoofdzakelijk
vóór het jaar 500 v. C. Na dien tijd, maar vooral na de verwoesting
van Tyrus door Alexander den Grooten (332 v. Chr.) treden de
Phoeniciërs op den achtergrond: hunne plaats wordt in het oostelijk
bekken der Middellandsche Zee ingenomen door de Grieken.
9. B A B Y L O N.
We begeven ons nogmaals naar eene vruchtbare vlakte, die door twee
aanzienlijke rivieren wordt besproeid. Vruchtbaar, maar verwilderd. Want
de Turken, die er tegenwoordig heerschen, hebben door hun slecht
bestuur de waterwerken laten vervallen, die evenals in Egypte tot
besproeiing van de akkers moesten dienen, om den grond groeikracht
te schenken. Zoo is de schoone streek, die eenmaal getooid was met
eenen weelderigen overvloed van planten, veranderd in eene kale
steppe. Slechts daar, waar de voorraad water nog toereikend is, ver-
loochent de oude vruchtbaarheid zich niet.
We spreken van de vlakte, welke door den Eufraat en den
Tigris wordt doorsneden. Eenmaal was ook daar de zetel van een
machtig rijk, dat in ouderdom en ontwikkeling met het Egyptische kan
wedijveren, en de bodem, die in sommige streken zelfs tweehonderd-
voudige vrucht voortbracht, diende tot onderhoud van eene beschaafde
bevolking. Machtige steden verhieven er hare muren en trotsche
paleizen spiegelden zich in den stroom. Maar van dat alles is niet veel
meer overgebleven.