Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
7. KONINGSGRAVEN.
De koningen der Egyptenaren, de Pharao's, waren machtige gebieders.
Ze waren onbeperkte heerschers over hunne onderdanen. Men bewees
hun bijna goddelijke eer. In den regel behoorde de koning tot den stand
der krijgslieden, soms ook kwam hij voort uit de priesters. In het eerste
geval evenwel werd hij toch ook plechtig in den stand der priesters opge-
nomen. Maar hij was niet rechtstreeks afhankelijk van deze laatsten.
Toch had een koning, als hij trouw zijne plichten waarnam en als hij
zich streng onderwierp aan alle regels, die zijne waardigheid hem voor-
schreef, niet zoo'n heel aangenaam leven. Voor ieder uur van den dag,
om zoo te zeggen, was hem aangewezen, wat hij te doen had. Eten,
drinken, slapen, offeren, 't behandelen van staatszaken, alles had zijnen
tijd. Men kan zich voorstellen, dat er koningen waren, die 't met die
zaak zoo nauw niet namen. De Pharao's hadden verbazende inkomsten:
anders kan men zich moeilijk voorstellen, waaruit ze al de groote
bouwwerken bekostigd hebben, die zich over geheel Egypte uitstrekten.
Dat ze met hunne onderdanen vrij willekeurig omsprongen, kan blijken
uit dezelfde bouwgewrochten. Want duizenden menschen hebben jaren
lang gewerkt, om monumenten tot stand te brengen, die alleen moesten
strekken, om ... . tot begraafplaats te dienen van eenen koning en om
zijnen naam te vereeuwigen. Ik bedoel de pyramiden, de verbazende
steenklompen, in den vorm eener vierzijdige pyramide opgetrokken en
waarvan er nog heden een vrij groot aantal in wezen zijn. De reus-
achtigste pyramiden vindt men bij Giseh, in de buurt van het oude
Memphis De grootste was 150 meter hoog; maar in den loop der
eeuwen heeft ze nogal iets geleden, zoodat ongeveer tien meter van den
top verdwenen zijn. Elke zijde van het grondvlak dezer pyramide, die
men naar haren stichter, koning Chufu — Cheops zeiden de Grie-
ken — de pyramide van Cheops noemt, is circa 230 meter lang.
Sommige pyramiden zijn van baksteen, met rotsblokken bekleed. An-
dere bestaan geheel uit groote steenblokken, die trapsgewijze zijn
opgestapeld. De treden waren dan bekleed met gepolijste granietplaten.
De toegang tot het binnenste dezer gevaarten wordt gevormd door eene