Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
al in die vroege tijden eene krachtige bevolking tot welvaart en tot
ontwikkeling bracht.
Het volk was verdeeld in verschillende standen, die scherp van
elkander waren afgescheiden, maar van kasten, zooals we die bij de
Indiërs hebben aangetroffen, kan eigenlijk geen sprake zijn. Eenen
zeer belangrijken stand vormden de priesters, welke zich niet alleen
bezighielden met de zaken, die den godsdienst betroffen, maar die
letterlijk alle Egyptische wijsheid in pacht hadden. En die wijsheid
was niet zoo gering. Want uit de geschriften, die men voor en na uit
de monumenten heeft opgediept, en uit de veelvuldige opschriften, die
de meeste bouwwerken dragen, heeft men kunnen besluiten, dat de
Egyptische priesters eene tamelijk uitgebreide kennis bezaten van vele
dingen. Ze legden zich toe op de sterrenkunde en de wiskunde, ze
beoefenden de bouwkunde en de geneeskunde. Dat de priesters zulk
eenen grooten invloed bezaten, kwam hoofdzakelijk hieruit voort, dat
de godsdienst eene groote rol speelde in het leven der Egyptenaren.
De groote massa van het volk aanbad verschillende goden, die over
't geheel de verpersoonlijking waren van de groote krachten, welke men
in de altijd werkzame natuur opmerkt. Maar de priesters dachten
dieper dan het volk en waren niet zoo ver af van het geloof aan éénen
God. Ze behielden die meerdere kennis evenwel zorgvuldig voor zich
zeiven en trachtten daardoor hunnen invloed te bewaren.
Een sprekend bewijs voor het belangrijk aandeel, dat de godsdienst
had in het leven der Egyptenaren, is het groote aantal tempels,
waarvan men de overblijfselen door het gansche land verspreid vindt.
Vooral merkwaardig zijn de ruïnen van het trotsche Thebe, eenmaal
de hoofdstad van Opper-Egypte en met Memphis, de hoofdplaats
van Middel-Egypte, de belangrijkste stad van het geheele land.
Thebe bestaat niet meer: een paar onbeduidende dorpen verrijzen
op de plaats, waar het zich aan beide oevers van den Nijl uitstrekte.
Maar de machtige ruïnen zijn nog de sprekendste bewijzen voor zijne
vroegere grootheid. Men vindt daar ook de overblijfselen, die op ons
plaatje voorkomen.
Schoon zijn de bouwwerken der Egyptenaren juist niet. Maar alles
wat ze maakten en bouwden, was kolossaal en grootsch en zoo hecht
2"