Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
zeer oorspronkelijke gereedschappen weliswaar, maar toch voortbreng-
selen van de gebrekkige nijverheid van die zeer oude bewoners van
Europa.
De gereedschappen nu uit de vroegste eeuwen zijn uitsluitend ver-
vaardigd van steen, meest van vuursteen Het bearbeiden van de metalen
was aan de wilden uit het Steentijdperk — want zoo noemt men
het — onbekend. Wanneer de menschen uit het Steentijdperk geleefd
hebben, durf ik niet zeggen, en ook niet, hoe lang het wel geduurd
heeft. Dit alleen is zeker, dat in de overblijfselen uit dien tijd zeiven
weer eene zekere opklimming mefkbaar is, een zekere vooruitgang: ze
zijn niet alle even oorspronkelijk en even onbeholpen.
Zeer gemakkelijk is het voor ons Nederlanders, kennis te maken met
enkele gewrochten, welke uit die vóór-historische tijden dagteekenen. We
behoeven daartoe maar een bezoek te brengen aan onze hunebedden
in Drente. Ge moet evenwel niet meenen, dat die groote steenhoopen
alleen in ons land voorkomen. Men heeft dergelijke gedenkteekenen
gevonden over de geheele oppervlakte der aarde.
In Europa is Frankrijk onderanderen zeer rijk aan zulke monu-
menten uit den overouden tijd. Daar noemt men ze dolmen of men-
hir. Bij Carnac in Bretagne verheffen zich elf rijen zware steenen,
die geregeld naast elkander overeind staan en die zich uitstrekken
over eene lengte van drie kilometers. Op andere plaatsen vindt men
reusachtige steenblokken, die op een' anderen steen in evenwicht liggen.
Daaronder zijn er, die, wanneer men ze op eene bepaalde plaats aan-
raakt , onmiddellijk in beweging gebracht worden, terwijl bij iedere
aanraking op een ander punt de minste beweging onmogelijk is. Op
een paar uur afstand van Brest vindt men nog een menhir, een groot
steenblok, dat zich twaalf meters boven den grond verheft. Ook Enge-
land bevat vele overblijfselen uit den steentijd. Men vindt er hoofd-
zakelijk verbazende steenblokken, die in een' kring overeind geplaatst
zijn: kromlechs heeten die.
Op het steentijdperk is een tijd gevolgd, waarin de menschen hunne
sieraden en wapenen vervaardigden van metaal: van brons of van ijzer.
Brons is in den regel een mengsel van koper en tin. Volgens sommige
geleerden — niet alle denken er echter zóó over — heeft men eerder