Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
ook zeker, dat ze zich gemakkelijk door het heele Romeinsche rijk
verspreiden. Zelfs de bewoners van Gallie en Brittanje lezen boeken
van Romeinsche schrijvers.
27. DE CATACOMBEN.
De verbreiding van het Christendom onder de volken van Europa
heeft eenen zeer grooten invloed uitgeoefend op hunne geschiedenis, en
men zou eene menigte dingen in die geschiedenis al heel slecht begrijpen,
als men geen acht gaf op de belangrijke rol, die de christelijke Kerk
daarin vervuld heeft. De nieuwe godsdienst ontstond, toen Rome het
toppunt had bereikt van zijne macht, toen zijn gebied zich uitstrekte
over de geheel beschaafde wereld, onder de regeering van keizer
Augustus. Dat was eene omstandigheid, die de uitbreiding der chris-
telijke leer in de hand werkte. Want er bestond een levendig verkeer
tusschen de verschillende deelen van het uitgestrekte rijk en zoo konden
de nieuwe denkbeelden zich gemakkelijk voortplanten. Maar 't heeft niet
aan de eerste Romeinsche keizers gelegen, dat die uitbreiding zoo snel
in haar werk ging. Want zij hebben het Christendom zooveel mogelijk
tegengewerkt en de eerste belijders van dien godsdienst op de wreedste
wijze vervolgd. En toch heeft dat weinig gebaat. Want evenzeer als
Rome eenmaal de hoofdstad was geweest van de oude heidensche we-
reld, werd het later het middelpunt van de christelijke. Toen keizer
Constantijn de Groote (323—337) begon met de Christenen te
beschermen en eindigde met zelf hunnen godsdienst aan te nemen, was
de nieuwe leer voor goed gevestigd.
We hebben ons zoolang bezig gehouden met de monumenten van
het heidensche Rome, laat ons ook nog enkele oogenblikken besteden
aan de beschrijving van sommige overblijfselen, die ons herinneren aan
de eerste tijden van het christelijke Rome.
De reiziger, die de tegenwoordige hoofdstad van Italië bezoekt en
die belang stelt in alles, wat den ouden tijd betreft, zal niet verzuimen
een bezoek te brengen aan de catacomben. Wat dat zijn? Niets
anders dan gangen, die onder den grond zijn uitgegraven, een onder-