Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
redevoeringen, met hunne tooneelstukken en hunne geschiedboeken.
Daaruit weten we dan ook vele van de bijzonderheden, die ik u
in deze lessen heb medegedeeld. Mij dunkt, het zou daarom niet
onaardig zijn ook wat nader kennis te maken met alles, wat betrekking
heeft op het vervaardigen van die boeken, en daarom leid ik u het
studeervertrek binnen van een' aanzienlijken Romein, die zulk een
vertrek er niet alleen op nahoudt uit weelde, zooals vele zijner tijdge-
nooten, maar die er werkelijk gebruik van maakt.
De kamer ligt in een afgelegen deel van het huis, en dat is vrij
natuurlijk. Want het gedruisch der vrachtkarren, het geroep der muil-
ezeldrijvers, het gekakel der slaven, die elkander op de straat in hunnen
drukken ijver haast omver loopen, zou den studeerende anders te veel
afleiden. En hoog venster verlicht het tamelijk ruime vertrek, welks
wanden met vroolijke kleuren en sierlijke figuren bedekt zijn. Een fraai
rustbed met schildpad ingelegd, met bonte Babylonische tapijten
behangen en eene kleine tafel van cederhout, op bronzen pooten steu-
nende, vormen het geheele huisraad. Onmiddellijk naast de kamer is
de bibliotheek, gevuld met kostbare werken. Aan de wanden in kasten
liggen de boekenrollen, deels uit papyrus, deels uit perkament ver-
vaardigd. Iedere rol is voorzien van een briefje, waarop in roode letters
de naam van den schrijver en de titel van het boek te lezen staan.
Als ik van boekenrollen spreek, dan moet gij dat zóó verstaan: over
't geheel hebben de boeken der Romeinen eenen anderen vorm dan
de onze, ofschoon die vorm toch ook wel bekend is. Doorgaans neemt
men papyrusstrooken van eene hand breedte, plakt die aan elkander
tot vellen en beschrijft ze dan met eene soort inkt, uit roet bereid, en
met pennen, die uit rietstengels vervaardigd zijn. Gewoonlijk worden
de bladzijden maar aan éénen kant beschreven. Vervolgens wordt het
boek op eene rol gewonden, die aan beide einden voorzien is van
uitstekende knoppen, en dan in perkament gewikkeld. De rollen worden
afzonderlijk of gezamenlijk bewaard in houten kokers of doozen.
Wanneer we verder in de kamer rondzien, bemerken we bronzen en
marmeren beelden, die de beroemde schrijvers voorstellen, welke met
de werken van hunnen geest de bibliotheek verrijkt hebben. Aan den
anderen kant van dit vertrek ligt eene ruimere kamer. Daar zijn ver-