Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
door een groot venster, dat in het koepelvormig gewelf is aangebracht.
We keeren ,• na het verfrisschende bad genoten te hebben , naar de
kleedkamer terug. Wilt ge misschien ook een warm bad nemen ? Welnu,
begeef u dan eerst naar het naastbijzijnde vertrek, de kleedkamer voor
hen, die alleen van de warme baden gebruik denken te maken. Hier
is de lucht reeds matig verwarmd, om u als 't ware aan den overgang
te gewennen. De zaal zelve is de prachtigste van de geheele inrichting.
En nu komen we in de kamer, waar het bad ons wacht. Ge ziet daar
een bekken, dat gevuld wordt met dampend water door buizen, die
uit eene afzonderlijke ruimte van het gebouw hierheen geleid zijn.
Maar ge kunt ook een zweetbad nemen, zonder u te water te begeven.
Want de lucht in dit vertrek is voortdurend warm en vochtig. Na het
zweetbad begeeft ge u weer naar de vorige verwarmde kamer, waar
ge u door bepaalde personen het lichaam laat wrijven en met welriekende
olie laat wasschen, evenals dat tegenwoordig nog plaats vindt in Tur-
kije en andere Oostersche landen, waar het baden ook eene belangrijke
plaats inneemt onder de dagelijksche verrichtingen.
In een ander gedeelte van het gebouw ligt eene afgezonderde ruimte,
ongeveer eveneens ingericht als die, welke wij met hare verschillende
afdeelingen beschreven hebben. Daar zijn de baden voor de dames.
De inrichting, die ik u daar teekende, is een der beide badhuizen,
die men te Pompeji gevonden heeft, en nog wel het kleinste van
de twee. In de hoofdstad waren ze op dezelfde wijze ingericht, maar op
veel grooter schaal en veel kostbaarder nog. Vooral was daar het zwem-
bekken voor het koude bad van veel grooter omvang. Men had er,
waar het 200 voet lang en half zoo breed was. Bovendien vond men
in en om de groote baden te Rome prachtige zuilengangen, gymnas-
tiekzalen, bibhotheken en heerlijke wandelplaatsen. Ge begrijpt, dat
allerlei kooplieden met eetwaren en lekkernijen er goeden aftrek vonden
voor hunne waren.
Vanwaar al het water kwam? Dat zal ik u zeggen; want ik heb
daaromtrent nog iets mede te deelen.
Over 't algemeen hechtte men in den ouden tijd veel meer gewicht
aan goed zuiver drinkwater, dan de menschen dat over 't geheel
tegenwoordig wel schijnen te doen. En al moest men het ook laten