Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
het lichaam; maar in den tijd, waarvan we nu spreken, was dat zeker
niet meer de hoofdzaak. De baden, die met de meeste pracht waren
versierd, waar alle gemakken en genoegens des levens voorhanden
waren, konden beschouwd worden als uitspanningsplaatsen, waar men
gezellig onderhoud en vermaak zocht.
Laat ons een kijkje nemen in zulk eene inrichting. We treden
binnen door één der hoofdingangen en bevinden ons weldra in eene
opene ruimte, een soort van binnenhof aan de zijden door een zui-
lengang omringd. Dit is de vergaderplaats van de baders, waar de
nieuwtjes van de stad bepraat worden: een soort sociëteit zouden we
tegenwoordig zeggen. De muren zijn beschilderd met bekendmakingen
van allerlei aard; want waar zou men die geschikter kunnen plaatsen
dan juist hier, waar zich dagelijks zoovele menschen verzamelen? Daar
bij die kolom staat de bus van den portier, waarin ge uw geld moet
storten. Want ge moet voor het bad, dat ge straks wilt nemen, iets
betalen, al is 't dan ook weinig; eenige centen maar. Daar op zijde
ziet ge een overwelfd vertrekje met steenen zitbanken. Daar kunt ge
uitrusten en kalm met uwe vrienden praten, en als ge 't goed treft,
kan 't wel gebeuren, dat ge er den eenen of anderen dichter zijne
verzen hoort voorlezen. Eerst nadat we ons hier een weinig hebben
opgehouden, om wat te bekoelen, want we waren bezweet geworden
van onze wandeling, begeven we ons naar een ander vertrek, waar
we ons kunnen ontkleeden. Een gang voert ons er heen. Ook hier
vinden we rondom steenen banken aan de muren, die fraai versierd
zijn met schilderwerk, evenals de zolder sierlijk gestucadoord is. De
vloer is met prachtig mozaïek-werk van marmer ingelegd. We hebben
een' slaaf meegenomen, om op onze kleederen te passen; anders
kon men ze ons wellicht ontstelen. Dat gebeurt van tijd tot tijd
weieens, 't geen voor de baders natuurlijk minder aangenaam is. Uit
deze ruimte treden we in de zaal, waar we een koud bad kunnen
nemen. Ze is rond; in het midden is een marmeren bekken met frisch
water gevuld, omringd door een trap, waarop we kunnen gaan zitten,
als we ons met een eenvoudig voetbad tevreden willen stellen. Ver-
schillende nissen, in den muur aangebracht en alle schoon versierd
fivenals het geheele vertrek, dienen tot rustplaatsen. Het licht valt
VAN DUYL, Gesch. I. 2e druk. 7