Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
■95
veel van hunne vingers. Vorken en messen gebruikten ze niet; wel een
soort lepels, die aan den bovenkant voorzien waren van eene punt,
waarmede ze de slakken uit hare huisjes haalden. Dat bij al het tafel-
gereedschap goud en zilver eene voorname rol speelde, hebt ge kunnen
merken. Behalve de tooneelspelers en kunstenmakers, die bij den maaltijd
hunne vaardigheid ten toon spreidden, hadden de meeste voorname
Romeinen, evenals de koningen later wel, hunne narren en potsen-
makers , die door geestige zetten den lachlust van het gezelschap moesten
opwekken.
25. DE BADEN.
Wanneer in onzen tijd een zieke zich tot zijnen dokter wendt, ge-
beurt het wel, dat deze hem aanraadt tot herstel zijner gezondheid naar
de baden te gaan. Dat is evenwel volstrekt geen nieuws; want te allen
tijde zijn er bronnen geweest, aan welker water men geneeskundige
kracht toeschreef, en zoo kenden de Romeinen ook al badplaatsen. Het
beroemdst in dit opzicht was de stad Bajae in Campanië, in de
nabijheid van Napels aan de zee gelegen. Vooreerst heerschte daar
voortdurend het schoonste weder: de hemel was er helder, de lucht
zacht en de landstreek bekoorlijk. Maar bovendien waren er verschil-
lende bronnen, die de zieken lokten, en vooral de warme zwavel-
dampen, die wegens de vulkanische gesteldheid van den bodem op
verschillende plaatsen uit den grond opstegen, werden door velen ge-
bruikt als geneesmiddel tegen verschillende kwalen.
Maar evenals het in onze hedendaagsche badplaatsen gaat, niet alleen
zieken kon men er aantreffen. Want door de aanwezigheid van vele
rijke lieden — armen gaan gewoonlijk niet naar het bad — werd Bajae
eene plaats van uitspanning en van vermaak, waar ook een gezond
mensch het heel best stellen kon. Bovendien kon men immers ook wel
van de baden gebruik maken zonder ziek te zijn. Want het baden was
zulk eene levensbehoefte voor de Romeinen, dat ieder man van eenig
vermogen in zijn eigen huis er eene badzaal op na hield. En buitendien