Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
The sixteenth. De zestiende.
The seventeenth. De zeventiende.
Tlie eighteenth. Dc achttiende.
The nineteenth. Dc negentiende.
The twentieth. De twintigste.
The twenty-first. De een en twintigste.
The twenty-second. De twee en twintigste.
The thirtieth. De dertigste.
The fortieth. De veertigste.
The fiftieth. De vijftigste.
The sixtieth. De zestigste.
The seventieth. De zeventigste.
The eightieth. Dc tachtigste.
The ninetieth. De negentigste.
The hundredth. De honderdste.
The thousandth. De duizendste.
The last. De laatste.
The last but one. De voorlaatste.
Collective iiiiiiibers. ! Verzauielliigëgeta
A pail'i brace. Een paar.
A dozen. Een dozijn.
A score. Twintig.
Firstly. Ten eerste, ecrstelijk.
Secondly. Ten tweede.
Thirdly, ctc. Ten derde, enz.
The first time. De eerste maal.
The second time, etc. De tweede maal, enz.
Once. Eenmaal.
Twice. Tweemaal.
Three times, etc. Thricc, Driemaal, enz.
Singly. Eenig, enkel.
Ouly once. Een enkel maal.
Double, twofold. Dubbel.