Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
to try; here, sir, how do
you like that?
Come, that is a different thing
altogether.
Would you like me to send
you three dozen of this kind?
Yes, if you please; but one
thing more, what do you
charge for your best brandy
a gallon ?
The very best we cannot sell
under twenty guilders.
What? after the duties being
so much diminished ?
Yes, sir, you must recollect
that we used to sell this
brandy for thirty guilders.
Very well, then send me also
two gallons of that.
It shall be send with the wine.
We keep also a large stock
of foreign wines, if you
should be in want of an^.
No, I am much obliged to
you, my foreign wines I
have direct from abroad;
but you also sell beer and
liquors, perhaps I might be
tempted to purchase a small
quantity of both.
proeven geven. Ziedaar, mijn-
heer I hoe bevalt u die ?
Wel, wel, dat is geheel iets
anders.
Zal ik u van dezen drie dozijn
zenden ?
Ja, als ik u verzoeken mag;
maar nog iets, hoeveel kost
uw beste (cognac) brande-
wijn bij de gallon (6 groote
flesschen) ?
Den allerbesten kunnen wij niet
minder dan twintig gulden
geven.
Hoedat ? Nadat de impost zoo
zeer verminderd is ?
Ja, mijnheer moet bedenken,
dat wij dezen cognac vroeger
tegen dertig gulden verkoch-
ten.
Best, zend mij dan ook twee
gallons er van.
Wij zullen ze tegelijk met den
wijn zenden.
Wij houden ook een' grooteu
voorraad van vreemde wij-
nen, als mijnheer iets er van
noodig heeft.
Neen, mijne vreemde wijnen
ontbied ik regtstreeks van
buiten 's lands. Maar gij ver-
koopt ook bier en likeuren,
misschien liet ik er mij toe
overhalen, eene gering hoe-
veelheid er van te koopen.
7