Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
cents a piece, when returned, as
also 5 per cent for ready money.
Then I wish you would send me
three dozen of the very best
East-India brown.
We shall be very happy to do
so; would you favour us with
your address?
My name is S. and I live in....
street (N. 2) number two.
When would you like to have
it sent, sir?
Any time before five o'clock.
You may depend upon its being
there in time; but, sir, bad you
not better try it first before we
send it; for the goodness of
wines very much depends
upon taste.
Does not this wine taste a
little hard?
I beg your pardon, sir, I never
tasted a more pleasant one;
for I am sure it is as soft
as velvet.
That must be very odd vel-
vet, or my tongue is a very
odd one.
If you do not like that sort,
I wUl give you another.
ten voor elke terugbekomcne
ficsch, en vijf percent voor ge-
reede betaling.
Zend mij dan drie dozijn fles-
schen van uwe beste don-
kere oost-indische.
Met zeer veel genoegen; mogen
wij om uw adres verzoeken?
Mijn naam is S. en mijne woon-
plaats ....straat n®. 2.
Wanneer wil mijnheer ze bezorgd
hebben?
Altijd voor vijf uur.
Gij kunt er staat op maken,
dat het in tijds zal geschie-
den ; maar, zou het niet be-
ter zijn, dat mijnheer- den
wijn eerst proefde, alvorens
wij hem zenden; want bij
wijn hangt de deugd zeer
veel van den smaak af.
Smaakt deze wijn niet een
weinig zwaar ?
Vraag excuus, mijnheer; ik
voor mij heb nooit een' aan-
genameren wijn geproefd;
hij smaakt immers zoo zacht
als fluweel.
Dat moet al eene zonderlinge
soort van fluweel zijn, of
ik moet eene zonderlinge
soort van tong hebber.
Als u deze soort niet bevalt,
zal ik u eene andere te